มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

2566-06-18-ปกเว็บ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน-2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกั...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รอง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแ...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยา...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมชูช่อพวง...

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชูช่...

ข่าวกิจกรรม

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยา...

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยในปีพุทธศักราช 2...

กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มห...

กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใต้หัวข้อ &...

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชก...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเดินเลียบลำน...

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางสาวทิพย์ยุภา...

ข่าววิจัย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เย...

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพ...

ข่าววิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศา...

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู (...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Wisdom for Growth ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

ปริญญาตรี

7 หลักสูตร

ปริญญาโท

1 หลักสูตร

e-mail
banner-lms
moneysystem
congrate-working
nayobai
saroob
vijai
1340620682
research
meeting
room111-1
NewCMD
condec
eservice2
ร้องเรียนการทุจริต3