มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

2566-06-18-ปกเว็บ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน-2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนวว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลาก...

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอ...

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจั...

ข่าวกิจกรรม

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยา...

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยในปีพุทธศักราช 2...

กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มห...

กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใต้หัวข้อ &...

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชก...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเดินเลียบลำน...

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางสาวทิพย์ยุภา...

ข่าววิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ . หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน...

ข่าววิชาการ

รายละเอียดหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 และนักศึกษาเดิมที่...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Wisdom for Growth ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

ปริญญาตรี

7 หลักสูตร

ปริญญาโท

1 หลักสูตร

e-mail
banner-lms
moneysystem
congrate-working
nayobai
saroob
vijai
1340620682
research
meeting
room111-1
NewCMD
condec
eservice2
ร้องเรียนการทุจริต3