มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

6a4c59a1c821c3066c179058676069d03303e6fb
2566-06-18 ปกเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
79d42714cb235bfee56c330241ee91eb79631fbc
111a052023db103463596affe0602994feb00811
cmru_pdpa_banner_001

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสิบสองมนล...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ...

ร่วมเดินขบวน “ปอยเหลินสิบสอง เดินขึ้นพระธาตุดอยกองมู”ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร...

มร.ชม.วข.มส. เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลัง...

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์พุ...

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ...

ร่วมเติมฝันเพื่อการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแ...

ร่วมเติมฝันเพื่อการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาล...

ข่าววิจัย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรม "การสร้างเสริมความรู้ความเ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาแล...

ข่าววิชาการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบ...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมคว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Wisdom for Growth ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

ปริญญาตรี

7 หลักสูตร

ปริญญาโท

1 หลักสูตร

e-mail
banner-lms
moneysystem
congrate-working
nayobai
saroob
vijai
1340620682
research
meeting
room111-1
NewCMD
condec
eservice2