มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

2565-10-10-Wisdom-for-Growth--web
5555-1536x512
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

ปริญญาตรี

7 หลักสูตร

ปริญญาโท

1 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Wisdom for Growth ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วิทยาลัยแม่...
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วิทยา...
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยร...
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 “5 ทศวร...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfol...
มาจ้า สมัครเรียน #วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รอบนี้ดีสุด สะดวกสุดแล้ว รอบต่อไปอาจจะเต็ม! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ TCAS 66 ...

ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วิทยาลัยแม่...
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วิทยา...
แจ้งกำหนดการรับและส่งคืนชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งกำหนดการรับและส่งคืนชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ̵...
ประกาศขยายเวลารายงานตัวบัณฑิต (15-24 พฤศจิกายน 2565)
ข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลารายงานตัวบัณฑิต (15-24 พฤศจิกายน 2565) มหาวิทยาลัยราช...

ข่าววิจัย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยร...
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 “5 ทศวร...

ข่าววิชาการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfol...
มาจ้า สมัครเรียน #วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รอบนี้ดีสุด สะดวกสุดแล้ว รอบต่อไปอาจจะเต็ม! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ TCAS 66 ...
e-mail
banner-lms
moneysystem
congrate-working
nayobai
saroob
vijai
1340620682
research
meeting
room
room111-1