มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอายุครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ทางม...
กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใต้หัวข้อ ” ครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ”  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มี...
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศา...
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดี...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023 ระหว่างวันที่...
ร่วมเติมฝันเพื่อการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและจัดตั้งคลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการประชาชนและพระสงฆ์ในจังหวัดแม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวั...
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ https://www.facebook.com/sdd.cmru/ กยศ. CMRU https://www.facebook.com/studentloan.cmru หน่วยนัก...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://www...
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว