มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบ ::  TOR ออกแบบหอประชุม วมส (1).pdf   TOR ออกแบบหอประชุม วมส (2).pdf   ตารางแสดงวงเงิน.pdf   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 พย 65.docx 
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตง...

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 

หมวดหมู่ข่าว