มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

 #กำหนดการรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 #TCASCMRU66  รอบที่ 1 Portfolio ระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565 (รับเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ)  รอบที่ 2 Quota ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 10 เ...
มาจ้า สมัครเรียน #วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รอบนี้ดีสุด สะดวกสุดแล้ว รอบต่อไปอาจจะเต็ม! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ TCAS 66 – รอบที่ 1 Portfolio ——————– เปิดร...
#ระบบยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566 ระบบยืนยันสิทธิ์ คลิก http://bit.ly/3TKlznd ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิ...

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าพบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ข่าว