มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
งานหอพัก

งานหอพัก

MHSC Dormitory

หอพักนักศึกษาท่ามกลางธรรมชาติ ในบรรยากาศดีๆ ห้อมล้อมด้วยขุนเขา ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หอพักยอดดอย

  • จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 4 คน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกครบ พร้อมแอร์
  • จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 3,000 บาทต่อภาคเรียน 

หอพักกลางดอย

  • จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 3 คนต่อห้อง
  • จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 1,500 บาทต่อภาคเรียน

หอพักอิงดอย

  • จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 3 คนต่อห้อง
  • จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 1,500 บาทต่อภาคเรียน

ประกาศ