มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาล...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิท...
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชูช่อพวงครามและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศา...
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยแม่...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนในโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเ...
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบ...
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิบดีประจำวิทยาเขต...
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดี...
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมลูกเสือน้อย ให้แก่นักเรียนเตรียมอนุบาล และนักเรียนอนุบาล 1-3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได...
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ...

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว