มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข . เมื่อวันที่ 2 กุม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 . เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16...
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและกราบนมัสการ/กราบสวัสดีปีใหม่ พระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีคุณูปการต่อมหา...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต . เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)” . เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิท...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง&#...
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ภายในปี พ.ศ. 2570   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 25...
📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครบ 10 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 🎉 📌🎉...

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว