มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2567 ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส และกิจกรรมม่วนงันสันเล้า คณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
📌 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีสระเกล้าดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2567 ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คณาจารย์บุคลากร แม่บ้านบริษัทเอกชนและศิษย์เก่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และเพื่อขอขมาคารวะ ตลอดจนขอพรจากผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม โดยภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันลาบพื้นเมืองและแข่งขันส้มตำ
ซึ่งผลการแข่งขันทีมสาธิตจ๊าบของแทร่จากโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันลาบพื้นเมือง และทีม วมส.จะตำส้มตำกี่โมง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันส้มตำ
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หมวดหมู่ข่าว