มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเดินเลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเดินเลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำเดินจากจุดบริเวณบ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จนถึงบริเวณขัวเผือก(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายที่จะพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับเพื่อให้ทุกท่าน มีสุขภาพเเข็งแรง โดยมี นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานส่วนราชการเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นผู้จัดกิจกรรมฯ
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว