มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นายศราวุฒิ สมวะถา ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป และนายเอกลักษณ์ ทองปัน ผู้อำนวยการกองบริการกลาง ได้เข้าพบนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่
.
ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กรุณาสนับสนุนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนในทุกด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ การสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ และสนับสนุนการขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 125 ไร่
.
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว