มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสัมพันธ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมหรสพรื่นเริง
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมมหกรรมวิชาการ การแสดงผลงาน และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ/เสวนาทางวิชาการที่จัดขึ้นตลอดทั้งงาน
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว