มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

📣กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍 ภายใต้หัวข้อ ” ครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ”
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
📍 เงื่อนไข ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 64,65,66 และ 67(นักศึกษาใหม่ที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว) เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย จะมอบเป็นทุนการศึกษา เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

📌📌หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางเพจองค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/CMRUSU

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว