มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต CMRU Model ครั้งที่ 2
📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต CMRU Model ครั้งที่ 2 ♨️♨️
✅ ระบบรับสมัครนักศึกษา💥คลิก💥�👉 https://bit.ly/42GRElX
✅ คู่มือการสมัครเข้าศึกษา 📙คลิก 👉👉 https://bit.ly/42IZxao
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว